NO.322 – 林家宅邸 / 台中北屯水岸岩

位置Site:台中,台灣∣Taichung,Taiwan

面積Area:195㎡

材料Material:茶鏡、鍍鈦鐵件、大理石美耐板、茶玻、金屬美耐板、石英石檯面、人字拼木地板

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多相關設計